תקנון הקמת אתר

בין: נותן השירות (להלן "בונה האתר" ו/או "הספק" ו/או "בונה האתרים")

לבין: הלקוח (להלן "המזמין" ו/או "הלקוח" ו/או "מזמין השירות")

הואיל ובונה האתר מעוניין לספק למזמין השירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון ובנית אתרי אינטרנט המבוססים על תוכנות חופשיות (שאינן מוגנות בזכויות יוצרים ו/או פטנטים).

הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

בסמוך לחתימת הסכם זה יחל בונה האתר בהקמת אתר אינטרנט בהתאם לסקיצות שסוכמו עם הלקוח, תאריך סיום האתר יהיה לא יאוחר מ-21 ימי עסקים מיום חתימת הסכם זה ולאחר בחירת הסקיצות ע"י הלקוח, לאחר סיום האתר ללקוח תינתן הזכות לקבל 2 תיקונים באתר ללא עלות (כגון: שינוי פונט, שינוי תמונה, החלפת מיקומים של אובייקטים, שינוי טקסט וכו'..).

במידה ויהיו סבבי תיקונים נוספים הם יהיו בתשלום נוסף.

 1. אתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת רישיון קוד פתוח ועל שפות תכנות שגם הן תחת רישיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרישיון הקוד הפתוח ולתנאיו.
 2. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד הפתוח יהיה תואם את הרישיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרישיון במתכוון או שלא במתכוון.
 3. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה האתר ולמזמין ניתן רישיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.
 4. האתר אינו כולל דומיין ואחסון – אלו יירכשו ע"י הלקוח עם תמיכה במידת הצורך לגבי תהליך הקנייה והקונפיגורציה.

סקיצה עיצובית לאתר תיבחר על ידי מזמין האתר מלינקים רלוונטים שישלחו לו ע"י בונה האתר, ידוע כי התוצאה הסופית תהייה דומה מאוד לסקיצה זאת אך ייעשו בה שינויים כדי לבצע התאמות עבור העסק הספציפי של הלקוח.

תוכן האתר

 1. האתר יפותח בפלטפורמת וורדפרס, בונה האתר אחראי על העלאת התכנים לאתר, יחד עם זאת האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית שתאפשר ללקוח לבצע שינויים עתידיים במידת הצורך, הדרכה בנוגע לכך תינתן ללקוח כחלק מהחבילה.
 2. התכנים המוזנים לאתר לא יועתקו מתוכנת עיבוד תמלילים כלשהי אלא ייכתבו ישירות במערכת הזנת הנתונים.
 3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.

אחריות

 1. אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד 3 חודשים מהצגת גרסת הסיום ללקוח.
 2. על בונה האתר לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את הסקיצה, פרצות אבטחה שונות או כל תקלה בתוכנה.
 3. תקלה שמשביתה חלק מהותי מאתר האינטרנט תתוקן עד 48 שעות למשך כל תקופת האחריות.
 4. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך 5 ימי עסקים.
 5. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.

הגבלת אחריות

א. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין ו/או האתר.

ב. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין, בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.

התחייבויות נוספות

א. גובה התשלום בין בונה האתר ללקוח הוא קבוע ולא יעלה על הסכום שסוכם, למעט תוספות ו/או בקשות נוספות שלא כלולות בסקיצה ו/או בהסכם.

ב. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, כולל הפסד כלשהו, הפסקת פעילות עסקית, אובדן מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.

ג. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים עד להשלמת התשלום ו/או לבטל את העסקה.

ד. במידה ולא יועבר תשלום במועד שנקבע, מוסכם כי הלקוח ישלם פיצוי יומי של 100 ש"ח עבור כל יום איחור ללא מגבלת זמן עד להשלמת התשלום.

ה. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת, במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה המלאה ששילם תוך יום עסקים אחד.

ו. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור הרצליה.

תפריט נגישות